5 năm, huyện Đồng Văn đón gần 1 triệu 800 nghìn lượt khách du lịch

Là huyện vùng lõi của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, trong thời gian qua huyện Đồng Văn đã tăng cường chỉ đạo các ngành chuyên môn tích cực thực hiện các nhiệm vụ nhằm thu hút khách tham quan du lịch. Giai đoạn 2016-2020 huyện Đồng Văn đón gần 1 triệu 800 nghìn lượt khách đến tham quan, du lịch


Đồng Văn có bước phát triển đột phá trong lĩnh vực du lịch
Những năm qua, hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Đồng Văn có bước phát triển đột phá theo hướng bền vững trên cơ sở phát huy giá trị di sản địa chất, đa dạng sinh học của vùng lõi Công viên địa chất toàn cầu gắn với văn hóa truyền thống các dân tộc. Huyện đã khai thác hiệu quả các điểm du lịch như: Di tích kiến trúc nghệ thuật Khu nhà Vương, Phố Cổ Đồng Văn, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Cột cờ Quốc gia Lũng Cú…Quan tâm đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, điểm du lịch; Các hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Đồng Văn được đẩy mạnh. Giai đoạn 2016-2020, tổng lượng khách đến thăm quan trên địa bàn huyện đạt 1 triệu 792 nghìn lượt khách, vượt 402% so với giai đoạn 2011-2015. Lĩnh vực du lịch phát triển mạnh đã tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân, từng bước trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của huyện.

Các lễ hội văn hóa truyền thống thu hút du khách
Thời gian tới, huyện Đồng Văn tiếp dục duy trì, củng cố và phát triển mới các sản phẩm du lịch; hàng năm phấn đấu thu hút trên 500 nghìn lượt du khách, trong đó du khách quốc tế là trên 120 nghìn lượt. Phát triển các ngành dịch vụ, du lịch theo hướng đa dạng hóa góp phần giải quyết lao động tại chỗ…/.
Quỳnh Hương

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *